Przepisy prawne w Polsce niejednokrotnie były zmieniane. Nie sposób nadążyć za wszystkimi reformami. Podobnie prawo karne Białołęka, w ostatnim czasie doczekało się nowelizacji przepisów. Wprowadzone przekształcenia, w systemie karania za dokonane wykroczenia oraz przestępstwa, mają na celu zmniejszenie w przyszłości częstotliwości ich popełniania. Dziś Sądy wymierzają kary, które nie do końca pełnią funkcję resocjalizacyjną, co w konsekwencji skutkuje sytuacjami, w których prawomocnie skazany, po odbyciu już kary powraca do przestępstwa (ma miejsce tzw. recydywa). Takie działania widzimy u osób uzależnionych od alkoholu, czy narkotyków. Bowiem skazani, nawet po odbyciu kary pozbawiającej wolności, wcześniej czy później na nowo popełniają to samo przestępstwo. Prawo karne Białołęka i jego zmiany mają w przyszłości doprowadzić do takiego stanu rzeczy, w którym osoby popełniające przestępstwa pod wpływem alkoholu lub narkotyków, uznane za uzależnione od tych środków, poddane zostaną obligatoryjnemu leczeniu. Są to bowiem przypadki, gdzie walka z nałogiem jest trudna i bez pomocy specjalistów oraz długotrwałej terapii nie przyniesienie żadnego trwałego efektu. Już w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, osoby z wyrokiem za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinny zostać objęte stałą opieką psychologa, który pomoże im uporać się z problemem, jakim jest uzależnienie i wyjście z nałogu. Prawo karne Białołęka powinno zawierać jasne wytyczne również w tym zakresie, dlatego wymaga starannego dopracowania przez specjalistów z prawa karnego.

Social profiles