Pojęcie usługi cmentarne

usługi cmentarne – usługi świadczone przez grabarza związane z kopaniem grobów, wykonywaniem pomników, jak i wpuszczaniem trumny do grobu w dniu pogrzebu.