konsolacja – inaczej nazywana jest stypą, czyli przyjęciem po pogrzebie, na którym spotyka się cała rodzina osoby zmarłej, jej znajomi oraz przyjaciele. Przyjęcie tego typu ma charakter wspominkowy, często również radosny, ponieważ gdy pojawiają się wspomnienia po bliskiej osobie, na twarzy rodziny automatycznie zaczyna gościć uśmiech. Zawsze konselacja jest także formą pocieszenia dla rodziny, która może znaleźć wsparcie wśród bliskich osób.

Social profiles