Myślisz o założeniu sprawy w sądzie, ale nie wiesz od czego zacząć, bo nie masz wystarczającej wiedzy prawniczej? Pozew o alimenty Tarchomin należy przygotować według obowiązującego schematu. Podać dane powoda oraz strony pozwanej. Określić wartość przedmiotu sporu, jakim jest suma roczna dochodzonych świadczeń. W uzasadnieniu pozwu opisać najważniejszy stan faktyczny. Wnieść o przeprowadzenie dowodów, w tym przesłuchanie świadków, którymi powinny być osoby znające najważniejsze kwestie, bowiem to ich zeznania mogą być kluczowe do rozstrzygnięcia sprawy. Sprawę o alimenty Tarchomin należy wnieść do Sądu odpowiedniego, dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Będzie to więc Sąd dla miejsca zamieszkania powoda. Pozew o świadczenie alimentacyjne jest wolny od opłaty sądowej, tzn. że składając go w Sądzie nie ponosimy żadnej opłaty. Należy pamiętać, że pozew o alimenty Tarchomin wraz z załącznikami (dokumenty, zaświadczenia, rachunki) złożyć należy w jednym egzemplarzu dla Sądu oraz dla pozwanego. Jeżeli tego nie zrobimy Sąd wezwie nas do uzupełnienia braków w pozwie, w terminie 7 dni, pod rygorem jego zwrotu. Jeżeli w pozwie wystąpią jakieś inne braki, np. nie zostanie on podpisany, nastąpi sytuacja tożsama (Sąd wezwie nas do złożenia podpisu). Jeżeli wszelkie formalności zostały właściwie wykonane należy czekać na pismo z Sądu wyznaczające termin rozprawy. Okres oczekiwania jest dość długi, więc możemy spodziewać się, że sprawa odbędzie się najprędzej za kilka tygodni, a w niektórych Sądach nawet miesięcy.

Social profiles