Sytuacje życiowe bywają różne i zdarza się, że sprawy komplikują się na tyle, że nawet udane małżeństwa rozpadają się, a kobieta i mężczyzna podejmują decyzję o rozwodzie. Konsekwencją rozstania małżonków są sprawy o alimenty Nowodworów. Rzeczą oczywistą jest, że w większości sytuacji, w Polsce, to matki po rozwodzie sprawują codzienną opiekę nad wspólnymi dziećmi. Obowiązki ojców są mniejsze. Oczywiście dobrzy ojcowie nadal dbają o swoje dzieci. Zabierają je do siebie na weekendy, organizują wyjazdy, wycieczki, wakacje, ferie i święta. Lecz są również tacy ojcowie, którzy nie zabiegają o bliższe relacje z dziećmi, ograniczając się jedynie do kontaktów uregulowanych przez Sądy. Podobnie wyglądają sprawy o alimenty Nowodworów. Jedni ojcowie przekazują świadczenie alimentacyjne tylko w wysokości ustalonej przez Sąd, inni, chcąc odciążyć materialnie, byłe żony finansują dzieciom zakup odzieży, obuwia, wycieczki szkolne. Kupują również dzieciom wyposażenie do szkoły, zabierają do kina, na narty, łyżwy czy basen. Każda sytuacja jest inna i również inaczej przebiega. W dużej mierze wszystko zależy od tego, jak dogadują się byli małżonkowie i czy sprawy o alimenty Nowodworów rozpatrywał Sąd lub, czy byli małżonkowie umieli tę kwestię ustalić sami. Są bowiem sposoby na ugodowe załatwienie spraw rodzinnych, takie jak na przykład zawarcie umowy o świadczenie alimentacyjne przed notariuszem i późniejsze sądowe jej zatwierdzenie lub też rozstrzygnięcie konfliktu przy pomocy profesjonalnie przygotowanego mediatora i zawarcie stosownej ugody.

Close
Social profiles