Doświadczony w prowadzeniu spraw sądowych adwokat Tarchomin może być najlepszym rozwiązaniem, w drodze do zażegnania rodzinnego sporu o podział spadku. Postępowania działowe należą do tej kategorii spraw, które potrafią ciągnąć się latami. Rodzina nie potrafi porozumieć się co do sposobu podziału majątku spadkowego. Dochodzi do kłótni i waśni. Sposobów na rozdzielenie masy spadkowej jest kilka, zaś adwokat Tarchomin pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie. Kiedy masa spadkowa jest niewielka, a udziałowców kilku albo kilkunastu najlepszym wyjściem może okazać się sprzedaż majątku i podział uzyskanej ze sprzedaży kwoty. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że nikt ze spadkobierców nie powinien czuć się pokrzywdzony, dostaje on bowiem kwotę odpowiadającą wielkości jego udziału. Jeśli nie ma zgody na taki sposób rozwiązania sprawy, Sąd może nakazać podział majątku, w którego skład wchodzi nieruchomość poprzez jego podział w naturze. Wówczas potrzebny jest udział biegłych. Jeden to ekspert z zakresu szacowania nieruchomości, a drugi geodeta, który dokonana podziału i naniesie zmiany na mapy. Jeśli i taki sposób podziału nie znajdzie aprobaty uczestników postępowania, adwokat Tarchomin może podpowiedzieć trzecie rozwiązanie – jeden z zainteresowanych przejmie cały majątek spadkowy i dokona spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców. I w tym przypadku nie obejdzie się bez opinii biegłego rzeczoznawcy. Sąd musi sprawę rozstrzygnąć i wydać orzeczenie, które nie będzie kwestionowane przez strony postępowania, dlatego sprawy te trwają tak długo.

Close
Social profiles