Adwokat Nowodworów

Na rynku funkcjonuje kilkaset, a nawet kilka tysięcy kancelarii prawnych (adwokackich i radcowskich), jednak adwokat Nowodworów jest bezkonkurencyjny. Fachowa i rzetelna pomoc z różnych dziedzin prawa, to codzienność w jego pracy. Mnóstwo wygranych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w którym specjalizuje się kancelaria. Sprawy rozwodowe oraz te z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi, ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych na dzieci oraz byłego małżonka, podział majątku dorobkowego, to tematy, w których z pewnością pomocny okaże się adwokat Nowodworów. Jeżeli chodzi o inne dziedziny prawa, to adwokat Nowodworów świadczy także usługi w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Często przyjmuje zlecenia przeciwko firmom ubezpieczeniowym, które niezbyt chętnie wypłacają poszkodowanym odszkodowania. Dzięki pracy i zaangażowaniu współpracowników całej spółki adwokat Nowodworów wygrał wiele trudnych spraw, nawet te wytoczone przez klientów przeciwko przedsiębiorcom zagranicznym. Kancelaria może pomóc w uzyskaniu różnego typu odszkodowań. W czasie swego istnienia prowadziła także wiele spraw pracowniczych, między innymi o niewypłacony ekwiwalent za pranie odzieży oraz zwrot za zakupione przez pracowników z własnych pieniędzy obuwie ochronne. Sprawy te odbywały się w Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w postępowaniach zbiorowych i większość z nich zakończyła się pomyślnie. Sąd zasądził bowiem całe kwoty dochodzone w pozwach, orzekł także o zwrocie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.